21 september 'Regionale verschillen: Probleem óf kans?' PBL What Works School 2023

Let op: deze activiteiten-item heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Hotel New York, Rotterdam

'Regionale verschillen: Probleem óf kans?' Dat is dit jaar het onderwerp van de PBL What Works School. De What Works School is een jaarlijks terugkerend evenement waarin PBL-onderzoekers de nieuwste inzichten op het gebied van ruimtelijke economie delen en duiden met beleidsmakers die op strategisch niveau bezig zijn met de ontwikkeling van regio’s en stedelijke gebieden in Nederland (zowel bij decentrale overheden als bij het Rijk). Voor het eerst sinds 2019 organiseren we weer een fysieke bijeenkomst. De editie van 2023 vindt plaats op donderdag 21 september in Hotel New York in Rotterdam.

Beeld: ©Planbureau voor de Leefomgeving / Planbureau voor de Leefomgeving

Programma

Tijd Onderdeel
09.30  Inloop met koffie en thee
10.00 Opening en welkom
10.15 Blok 1: Regionaal-economische ongelijkheden en internationale afhankelijkheden
 • Presentatie door Mark Thissen (PBL) over hoe economisch afhankelijk Nederlandse regio’s zijn van specifieke landen, hoe Europa minder afhankelijk kan worden en wat de gevolgen hiervan zijn voor Nederlandse regio’s.
 • Presentatie door Anet Weterings (PBL) over de verandering in de regionale verdeling van werk over Nederland tussen 1996 en 2021 en hoe dit de kansen op arbeidsmarkt van verschillende groepen beïnvloedt.
 • We praten door met een panel van deskundigen en de mensen in de zaal.
12.00 Lunch
13.00 Blok 2: Keynote: ‘The capability approach as a response to the “geography of discontent”-challenge’
 • Keynote presentatie door Maria Abreu (University of Cambridge).
 • We praten door met een panel van deskundigen en mensen in de zaal.
14.45 Korte pauze
15.00 Blok 3: De transitie naar een duurzame en circulaire economie en de rol van de regio
 • Presentatie door Olga Ivanova (PBL) over hoe de verduurzaming van de economie regionaal verschillend uit kan pakken in verschillende toekomstscenario’s.
 • Presentatie door Emil Evenhuis (PBL) over de ruimtelijke aspecten van de transitie naar een circulaire economie, en wat dit betekent voor ruimtelijk beleid.
 • Korte reflecties van de regionale beleidsmakers die bezig zijn met circulaire economie in hun regio.
 • We praten door met de mensen in de zaal.
16.45 Afsluiting: take-aways en vooruitblik
17.00 Borrel

Aanmelden

Aanmelden voor de PBL What Works School 2023 kan via de website van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Regionale verschillen: probleem óf kans

Het thema van dit jaar is gekozen omdat regionale verschillen volop in de belangstelling staan. Grote verschillen tussen regio’s worden als problematisch gezien. Zo stellen de Rli, ROB en RVS in het recente rapport ‘Elke Regio Telt!’: “Gestapelde en elkaar versterkende achterstanden [tussen regio’s] die mensen belemmeren in hun zelfredzaamheid en ontplooiingsmogelijkheden zijn naar ons oordeel niet te rechtvaardigen – niet in de huidige situatie, en al helemaal niet als de ongelijkheid blijft groeien”. Volgens anderen kunnen dergelijke ongelijkheden een oorzaak zijn van ‘maatschappelijk onbehagen’ en zelfs het ‘afhaken’ van groepen mensen. Ook bij het PBL onderzoeken we deze verschillen, om de ongelijkheden beter te begrijpen, en in kaart te brengen wat de opties zijn voor beleid om hier iets aan te doen.

Het is van belang om oog te hebben voor de specificiteit van elke regio. Elke regio heeft zijn eigen kenmerken, problemen en kansen. In onze studies benadrukken we dat beleid meer kan bereiken wanneer hier terdege rekening mee wordt gehouden. Dit geldt ook voor het aanpakken van de grote opgaven van onze tijd, zoals het verduurzamen en circulair maken van de economie. Iedere regio heeft hierin een eigen rol te spelen, gebaseerd op de sterke punten van elke regio. 

Karakteristieken van de verschillende regio's benutten

Hoe kunnen de karakteristieken van de verschillende regio’s in Nederland (beter) aangewend worden in de aanpak van grote maatschappelijke opgaven? Dat is een van de vragen die we tijdens de What Works School onder de loep nemen. PBL-onderzoekers Mark Thissen, Anet Weterings, Olga Ivanova en Emil Evenhuis zullen de bevindingen van hun recente onderzoek presenteren, en daarover in gesprek gaan met de deelnemers.
Prof. Maria Abreu – hoogleraar economische geografie aan de Universiteit van Cambridge – verzorgt de key note. Zij licht toe hoe een ‘brede welvaart’-benadering kan worden gebruikt als basis voor beleid in reactie op maatschappelijke ontevredenheid in regio’s. Sneltekenaar Jeroen de Leijer zet de inzichten van de dag om in kleurrijk beeld. De hele dag door is er volop gelegenheid voor reacties, interactie en netwerken. De voertaal van de dag is Nederlands, alleen de keynote is in het Engels.