30 juni Netwerkbijeenkomst: Natuurlijk boeren in het noorden op 30 juni 2023

Let op: deze activiteiten-item heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie De Lawei in Drachten

Natuurlijk boeren in het noorden 
De AgroAgenda en de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw organiseren op vrijdag 30 juni een netwerkbijeenkomst met workshops. (Jonge) boeren vertellen hoe zij naar de toekomst kijken en laten zien wat er in Noord-Nederland allemaal gebeurt. Voor iedereen met hart voor de landbouw. Een ochtend om geïnspireerd te worden, mee te denken en elkaar (nog beter) te leren kennen. 

Wie verdient de Groene Pluim?

De Groene Pluim is een welverdiend compliment aan mensen die zich op gebiedsniveau inzetten voor duurzame, natuurinclusieve landbouw. Hiermee zijn zij een inspiratie voor anderen. Bent of kent u iemand die volgens u een voorbeeld kan zijn voor anderen en de Groene Pluim verdient? Laat het  voor 10 juni weten via RegiodealNIL@provinciegroningen.nl

Zet de datum alvast in uw agenda.

Meer informatie over deze dag leest u (binnenkort) op www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl