12 juni Webinar Staatssteun

Let op: deze activiteiten-item heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie online

In dit webinar komen verschillende aspecten van staatssteun aan de orde. Het webinar wordt verzorgd door Asa Schuster (jurist staatssteun, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Emmely Hollink (jurist gemeente Eindhoven) en Angelique Staal (programmamanager Brainport Eindhoven). Naast de presentaties kunt u uiteraard uw vragen stellen. Het webinar biedt informatie in algemene zin, op specifieke vraagstukken in uw regio kan niet worden ingegaan.

Aanmelden kan via http://www.f-act.com/programmaregiodeals . U ontvangt een dag van te voren een herinneringsmail en ontvangt na het webinar de presentaties.