06 april Startbijeenkomst: Kennisuitwisselingstraject regio's aan de grens

Let op: deze activiteiten-item heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie volgt

Op donderdag 6 april 2023 zal, in samenwerking met de provincie Groningen en de regio Oost- Groningen, de aftrap worden gegeven van het kennisuitwisselingstraject Bestaanszekerheid voor regio’s aan de grens.

Dit traject wordt opgezet vanuit de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport om in te spelen op de behoefte van regio’s aan de grens om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen op de thema’s energiearmoede en gezondheidsachterstand en gezamenlijk te komen tot effectieve aanpakken, interventies en uitvoering. Dit zijn de kaders, maar de invulling wordt door deelnemers uit de regio's aan de grens bepaald. Tijdens de Kick Off zal namelijk breed worden geïnventariseerd wat dit traject verder zou moeten bieden om goed in te spelen op hun behoefte en vragen.

Voor wie is dit traject?

Voor dit traject zijn we op zoek naar beleidsmedewerkers van gemeenten (uit de regio’s aan de grens) die zich bezighouden met praktijkgerichte aanpakken en/of de uitvoering van beleid voor energie-armoede en gezondheidsachterstanden.

Wat wordt er verwacht?

De praktijk staat centraal en het traject valt of staat met actieve deelname en kennisuitwisseling tussen de deelnemers. Van deelnemers wordt dus verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren in het traject om elkaar verder te helpen en op lokaal niveau vooruit te komen. Insteek is om de bijeenkomsten elke keer op een andere locatie in de regio’s aan de grens te laten plaatsvinden. Kent u een collega voor wie dit interessant is, stuur de uitnodiging dan vooral door!  

Aanmelden

Wilt u verzekerd zijn van deelname aan dit traject? Meld u dan snel aan via het aanmeldformulier. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij postbus.regiosaandegrens@minbzk.nl.